Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy

Vydáno: 4 minuty čtení

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, provedl ve spolupráci s agenturou MEDIAN průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách a potřeby učitelů, kteří ji vyučují. Výsledky bude prezentovat na konferenci Mediální vzdělávání a české školství, která se koná dnes, ve středu 22. února. Zde mj. nabídne pohled novinářů na proměnu mediálního prostoru, který nastal s rozmachem nových technologií, a reflexi mediální výchovy na českých školách učiteli, studenty i odbornou veřejností.

Řízení školyNa 54 % škol stráví studenti mediální výchovou za celou školní docházku maximálně 10 vyučovacích hodin, tedy maximálně 2,5 hodiny ročně, přičemž skóre výrazně ovlivňují gymnázia – na SOŠ a OU to je dotace ještě nižší. Na 6 % škol se mediální výchova – ačkoli je součástí Rámcových vzdělávacích programů, a tudíž povinná – neučí vůbec. Ve většině škol (65 %) se vyučující nezúčastnili žádného kurzu výuky mediální výchovy. Výuka přitom probíhá podle materiálů, které si vyučující individuálně připravují sami (74 %), a na polovině škol nedělají žádnou evaluaci jejích výsledků.

 „Vést mladé lidi ke kritickému posuzování mediálních sdělení a učit je rozlišovat mezi fakty a dezinformacemi je velmi důležité. Obzvlášť v dnešní době, kdy jsou občané ČR, a tedy i žáci, vystaveni masivním dezinformačním aktivitám a kdy jsou sociální sítě hojně zneužívány k šíření manipulativních a lživých informací,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách. „To vede mimo jiné k oslabování důvěry v liberální média a parlamentní demokracii,“ dodává.

Jeho slova doplňuje Michal Řezáč, předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd: „Žijeme ve světě, kde se propaganda a manipulace staly součástí mediálního prostoru. Pomáhat studentům se v této informační mlze zorientovat, je nelehkým úkolem učitelů – rizik je mnoho a výsledek nejistý.“

Výsledky výzkumu, kterého se zúčastnilo 132 gymnázií, středních odborných škol a odborných učilišť ze všech regionů ČR, bude Jeden svět na školách prezentovat již dnes na konferenci MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ČESKÉ ŠKOLSTVÍ, kde představí také vlastní koncept mediálního vzdělávání, který učitelům nabídne prostřednictvím portálu JSNS.CZ. Ten již nyní obsahuje 24 audiovizuálních mediálně-vzdělávacích lekcí k tematickým okruhům Média a mladí lidé, Nová média, Zpravodajství, Mediální aktivismus, Nacistická propaganda, Komunistická propaganda a Současná ruská propaganda.

Konference nabídne dvě panelové debaty. Na první budou novináři, kteří mediální obsahy tvoří, diskutovat o proměně světa médií, jež přišla s rozmachem nových technologií. Zde vystoupí: Pavel Tomášek, šéfredaktor Aktuálně.cz, Jakub Unger, šéfredaktor Seznam Zprávy, Zuzana Tvarůžková, redaktorka České televize a Alice Němcová Tejkalová, ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Druhá debata pak nabídne reflexi stavu mediální výchovy na českých školách. Jejími hosty budou Michal Řezáč, předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, Rebeka van Overloop, studentka Gymnázia Český Krumlov a Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Panelové debaty bude moderovat Lukáš Dolanský. Své projekty na poli mediálního vzdělávání na konferenci představí Demagog.cz, HateFree Culture, Evropské hodnoty, Otevřeno, z. s., STREMEV, Vyšší odborná škola publicistiky a Zvol si info. Hostem odpoledního programu bude Ondřej Kundra, redaktor týdeníku Respekt.

Konference se koná již dnes od 9.30 do 17.00 v Goethe-Institutu Praha, Masarykovo nábř. 32. Program najdete zde. Kompletní výsledky výzkumu ke stažení zde.

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, který pracuje s učiteli i mladými lidmi již 15 let. Je provozovatelem audiovizuálního portálu JSNS.CZ, vzdělávací platformy pro pedagogy, která jim zdarma nabízí více než 230 – převážně dokumentárních – filmů a metodiku jejich využití ve výuce. Mezi jeho další projekty patří například Studentské volby, Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách nebo kampaň Proti ztrátě paměti. Na jaře uvede druhý ročník soutěže Hledá se LEADr. a již počtvrté udělí Cenu Gratias Tibi pro aktivní mladé lidi.

Kontakty

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Lída Součková, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Na vyžádání vám rádi zajistíme plný přístup na JSNS.CZ.