Středoškoláci reprezentují Českou republiku na mezinárodní soutěži v Estonsku

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve dnech 21. – 27. září se v Tallinu uskuteční 29. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Do soutěže postupují nejlepší studenti z národních kol soutěží se svými projekty. Do letošního ročníku je přihlášeno celkem 89 projektů ze 38 zemí. Kromě států EU se soutěže zúčastní v roli hostů i soutěžící z Kanady, Číny, Nového Zélandu, Jižní Koree a USA.

Českou republiku reprezentují úspěšní laureáti 38. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se konala v červnu 2016 v Hradci Králové. V Tallinu se představí:

Řízení školy onlineTereza Kačerová s projektem „Obtížně léčitelné astma“, který zpracovala jako studentka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7. Předkládaná práce je orientována do oblasti medicinální diagnostiky a jejím cílem bylo provést fenotypizaci obstrukčních plicních onemocnění z oblasti bronchiálního astmatu na základě detekce a kvantifikace biomarkerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu. Primárním cílem bylo tímto molekulárně diagnostickým přístupem prověřit skupinu OLA pacientů, kteří nereagují adekvátně na podávanou antiastmatickou farmakoterapii.

„Basilejský problém“, je vítězný projekt Alexandra Jankova z Matičního gymnázia v Ostravě. Primárním cílem práce je přednést vlastní, co možná nejsrozumitelnější řešení Basilejského problému a také jeho zobecnění. Sekundárním cílem je co nejzevrubnější seznámení čtenáře s použitou metodikou a některými zajímavými výskyty odvozených hodnot nejen v matematice, ale i ve fyzice. Nejdůležitějším přínosem je vytvoření zobecnitelného důkazu, který nemusí využívat nijak silných matematických prostředků.

Řízení školy online

Třetí projekt je práce Kariny Movsesjan z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s názvem „Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů“. Práce studuje buněčné mechanismy, které odlišují nádorovou buňku od normální, a které ji chrání před maligní transformací a zabývá se úlohou proteinů, podílejících se na opravě poškozené DNA. Jedním z klíčových DNA-opravných faktorů je protein RAD51. Navzdory zásadní roli v udržování genomové stability je však souvislost jeho mutací se vznikem rakoviny dosud nejasná, stejně tak jako jejich terapeutický potenciál k vyvinutí cílené a efektivní léčby nádorů. Hlavním cílem této práce je proto odhalit mechanismus, kterým mutace v proteinu RAD51, nalezená ve vysoce agresivním děložním karcinomu, přispívá k destabilizaci genomu a vzniku nádorů.

Více informací o soutěži se můžete dovědět na http://eucys2017.eu/