Střední školy mohou využívat výukové materiály k tématu hybridních a elektrických vozidel

Vydáno: 2 minuty čtení

Volně dostupné pracovní listy, výuková videa a metodiky nabízí web mezinárodního projektu Green Wheels. Výukové a učební materiály jsou zaměřeny na problematiku servisu, opravy a údržby hybridních a elektrických vozidel a jsou v češtině ke stažení na stránkách www.gwproject.eu. Využít je mohou učitelé a žáci středních automobilních škol, ale i dalších oborů ze skupin elektrotechnika a strojírenství. Část materiálů je přínosná i pro střední školy mimo automobilní oblast.

Řízení školy onlinePřipraveno je 82 pracovních listů pro žáky včetně metodických pokynů pro učitele. „Dále e-learning pro učitele, jak pracovní listy využívat, učitelské webináře o metodologii nebo pracovní listy pro odbornou angličtinu zaměřenou na oblast automotive,“  říká Helena Úlovcová z Národního ústavu pro vzdělávání, který je jedním z partnerů projektu Green Wheels v České republice. Nové pracovní listy, výuku v anglickém jazyce i e-learning ověřují od loňského školního roku ve Střední škole automobilní Holice.

Napříč obory se lze inspirovat například videozáznamy z výuky nebo inovativními pedagogickými metodami. „Zavedení těchto metod do výuky je pro učitele zpočátku náročnější na důslednou přípravu,“ uvádí Michal Šedivka, ředitel Střední školy automobilní Holice. Například 15 odborných videí s českými titulky je připraveno pro použití ve výuce metodou
tzv. převrácené třídy, kdy je aktivita a zodpovědnost do značné míry přesunuta na žáka. „Žáci
se postupně naučí spolupracovat, vyhledávat si sami informace a aktivně se na výuce podílet. Přínosem jsou pak zábavnější hodiny, čímž se zvyšuje motivace žáků i jejich aktivita. Žáci tak přebírají odpovědnost za své učení a jeho efektivitu,“
upřesňuje Michal Šedivka.

Tříletý projekt Green Wheels zahájil svou práci na konci roku 2016 a je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Sdružuje celkem 14 subjektů ze 4 zemí – kromě České republiky je do něj zapojeno také Slovensko, Maďarsko a Velká Británie. Hlavním koordinátorem projektu je česká organizace Centre for Modern Education (CfME). Za profesní organizace je zapojen Moravskoslezský automobilový klastr.

Bližší informace o projektu lze nalézt také na stránkách www.nuv.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva NUV ze dne 18. září 2018

Další aktuality