Střední odborné školy budou moci ve výuce využít na 300 nových vzdělávacích modulů

Vydáno: 3 minuty čtení

Modulové uspořádání výuky je již nyní součástí českého vzdělávacího systému a řada škol jej využívá. Pro učitelský sbor je ale náročné vzdělávací moduly připravit, a tak školy častěji volí tradiční předměty či vzdělávací oblasti. Přitom v odborném vzdělávání přinášejí moduly žákům mnoho výhod, a to jak během studia, tak i pro uplatnění v praxi.

Vzdělávací modul si lze představit jako jasně vymezenou část výuky, která trvá učitou dobu a žák se během ní seznámí s určitou problematikou. Modulově lze vyučovat jak matematiku a přírodní vědy, tak např. projektování a konstruování pomocí 3D technologie. „Výuka v modulech je zaměřena na přesný cíl a jasná jsou i kritéria pro splnění. Pro žáky je to tedy přehlednější a poskytuje jim to ucelené vzdělání v určitém tématu,“ vysvětluje výhody modulového vyučování Taťána Vencovská, obsahová manažerka projektu MOV. Moduly podle ní také lépe podporují integraci a souvislosti mezi odborným a všeobecným vzděláváním. „Kromě toho je možné moduly kombinovat podle potřeb žáků, školy, sociálních partnerů a potřeb trhu práce a připravit tak vzdělávací program školy skutečně na míru,“ dodává Taťána Vencovská.

Pro střední odborné školy proto v rámci projektu Modernizace odborného vyučování (MOV) nyní vzniká více než 300 vzdělávacích modulů a v průběhu projektu budou následovat ještě další. Školy pak mohou využít nové moduly přímo nebo jako inspiraci pro úpravy svých školních vzdělávacích programů – ať už se rozhodnou pro celkovou modularizaci svých programů, anebo pro využití pouze vybraných vzdělávacích modulů.

Projekt MOV nyní vstupuje do druhého roku své realizace. Kromě vzdělávacích modulů v něm vznikne také více než 200 tzv. komplexních úloh. „Komplexní úlohy jsou konkrétní ukázky práce žáků ve výuce, které navazují na obsah vzdělávacích modulů. Jsou zpravidla prakticky zaměřené a jejich výsledkem může být i hmatatelný produkt,“ uzavírá Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV.

Nové vzdělávací moduly a k nim postupně vznikající komplexní úlohy budou k dispozici nejen zapojeným školám, ale po skončení projektu i všem středním odborným školám. Všechny tyto výstupy jsou zpracovávány pro 43 oborů a připravují je týmy v pracovních skupinách, složené ze zástupců 82 škol, dalších expertů a odborníků z bezmála čtyř desítek zapojených firem.

Projekt MOV vedou odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, realizován je v letech 2017‒2020. Více informací na www.projektmov.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva Národního ústavu pro vzdělávání ze dne 25. června 2018