Střední článek prakticky

Vydáno: 2 minuty čtení

Zásadní pro fungování středního článku podpory je jeho personální obsazení, a to lidmi z praxe, kteří rozumějí školám a jejich potřebám. 

Na MŠMT je mu věnováno oddělení podpory škol, které vede Martina Běťáková (která má praxi pedagogickou, z vedení školy i z místa zřizovatele). Nejdůležitějším krokem však bylo najít místní koordinátory pro oba okresy.

Na Semilsku se jím stal od 1. března Jaroslav Jirásko a pro Svitavsko o tři měsíce později Hana Fučíková. Oba zkušení pedagogičtí lídři, dlouholetí ředitelé základních škol, lektoři a mentoři v jedné osobě, kteří se výraznou měrou podílejí na dlouhodobé a systematické změně konzervativních pohledů a propagují moderní a inovativní trendy. Oba zároveň dobře znají lokalitu, ve které působí. Je důležité, aby podporu školám v okresech zajišťovali pedagogičtí lídři, kteří jsou tu zároveň místní.

Podpora školám nemůže zůstat jen na samotném koordinátorovi, každému pomáhají ještě metodici. Také v jejich případě se jedná o pedagogické profesionály, kteří daný okres dobře znají.

Řízení školy online

Kam se můžete obracet?

Obecný e-mail: stredniclanek@msmt.cz

Kontakty na kolegy z okresu Semily

Kontakty na kolegy z okresu Svitavy

Vedoucí pilotáže: Martina Běťáková, martina.betakova@msmt.cz, 606 060 323

Zdroj: MŠMT