Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve dnech 23.-25.6. se uskuteční on-line konference, v rámci které bude představen návrh textu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a proběhnou kulaté stoly s odborníky k jednotlivým implementačním kartám pro období 2020-2023.

Konference bude přenášena on-line na YouTube kanálu MŠMT a sledující budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu. Dotazy je možné klást na YouTube kanálu již nyní, před zahájením konference.

Program konference a odkazy na on-line vysílání:

Úterý 23.6.

Středa 24.6.

Čtvrtek 25.6.

Obecným cílem Strategie 2030+ je vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě. Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být základními a nepostradatelnými kompetencemi vybavený a motivovaný jedinec, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch jak svého vlastního rozvoje, tak ve prospěch rozvoje celé společnosti. Návrh pracovní verze textu Strategie 2030+ si můžete přečíst na webových stránkách MŠMT

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/on-line-konference-strategie-2030

 

Další aktuality