Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vydáno: 3 minuty čtení
Konference: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: Výzvy a vize pro vzdělávací systém

 

 

 

 

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je nutné připravit nový kontinuálně navazující dokument, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v dalším období. Proto MŠMT na konci roku 2018 zahájilo přípravu nové Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”). 

Cíle konference zahrnují

  1. představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jako základního strategického dokumentu, jehož účelem je definice vize, priorit, cílů a opatření pro oblast vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období přesahující horizont roku 2030+,
  2. otevření veřejné a odborné debaty o vizích a cílech vzdělávací politiky v ČR a cestách k jejich naplnění,
  3. zahájení diskuze o cílech, obsahu a výstupech vzdělávání i samotném procesu revizí klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR, které budou probíhat v souladu s přípravou Strategie 2030+. 

Záznam konference

Základní informace o přípravě Strategie 2030+

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil osmičlenou expertní skupinu pod vedením zkušeného akademika prof. Arnošta Veselého (více o skupině a jejích členech níže). Úkolem expertů je příprava výchozího dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který bude definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V první polovině roku 2019 navrhne skupina pracovní verzi materiálu, který bude následně konzultován se všemi zainteresovanými aktéry. Práce na tomto výchozím dokumentu, který představuje jednu z částí Strategie 2030+, by měly být dokončeny nejpozději v září 2019.

Po dokončení dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ budou zahájeny práce na formulacích jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+. I v této fázi přípravy Strategie 2030+ je plánována série diskuzí s odbornou i širokou veřejností tak, aby byly zohledněny podněty co možná nejvíce zainteresovaných aktérů. Celkové dokončení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je plánováno na jaře 2020, přičemž přibližně v polovině tohoto roku je pak možné očekávat schválení vládou ČR.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030