Strategie školy pro práci se vzdělávacím obsahem

Vydáno: 1 minuta čtení

Užitečnou pomůcku pro nastavení strategie školy pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 zveřejnilo krajské pracoviště NPI ČR v Plzni. Nástroj vychází z dokumentu ČŠI a odráží dnešní stav, kdy se vzdělávání poskytuje distančně.

Strategie školy pro práci se vzdělávacím obsahem, která vychází z dokumentu ČŠI „Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021“, je zpracována formou tabulky (VIZ TENTO ODKAZ).

Ta umožňuje vedení školy sledovat soulad práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 s doporučeními ČŠI a zároveň obsahuje možné příklady plnění jednotlivých oblastí.

Praktická pomůcka nabízí strukturu a popis jednotlivých částí, nicméně využití je čistě ve vašich rukou!

Za celý tým plzeňského pracoviště přejeme mnoho úspěchů!

Další informace, inspiraci a zkušenosti ke vzdělávání na dálku naleznete na webovém portálu MŠMT k výuce na dálku https://nadalku.msmt.cz/cs, stejně jako na https://covid.npi.cz/.

Zdroj: https://www.npicr.cz/aktuality/podivejte-se-novou-strategii-prace-se-vzdelavacim-obsahem-pro-tento-skolnim-rok