Stovky českých škol zařadily do své výuky programování

Vydáno: 3 minuty čtení

Čeští žáci si spolu s dalšími miliony školáků z celého světa v minulých dench na vlastní kůži vyzkoušeli programovat. Ve dvojicích či sami se propracovali posloupností stále náročnějších úloh, procvičili si tak schopnost systematického řešení problémů a formou hry se seznámili s úplnými základy informatiky . Programování nutí žáky přemýšlet a zároveň otevírá nečekané možnosti tvůrčího vyjádření. Zkušenosti ukazují, že je tato kombinace pro žáky velmi motivující.

MŠMT iniciativu Hodina kódu vítá a účast na této aktivitě školám doporučuje. Již druhým rokem realizuje Strategii digitálního vzdělávání, jež si za jeden z hlavních cílů klade právě rozvoj informatického myšlení žáků, k čemuž je programování skvělým nástrojem. MŠMT pracuje na řadě opatření, díky nimž se informatika stane přirozenou součástí školní výuky. Kromě Hodiny kódu se školy mohou zapojit do řady dalších aktivit, jako jsou např. Bobřík informatikyEurope Code Week nebo Informatikáři informatikářům. Zájemce o problematiku sdružuje spolek Jednota školských informatiků.

Code.org

Kromě rozvoje myšlení je důvodem pro výuku informatiky její zásadní a dále rostoucí vliv na život žáků i fungování světa. Nejedná se jen o přípravu na budoucí zaměstnání (pracovníků s potřebnými dovednostmi chybí v Evropě napříč obory stovky tisíc), ale také o možnost se informovaně a aktivně zapojit do dění ve společnosti, která je digitálními technologiemi formována čím dál silněji.

Hodina kódu je inspirací pro učitele i rodiče, rádi si doma s dětmi zkoušíme některé úlohy z této akce,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodala: „Učitelé zejména základních škol se často ptají, jestli a jak se vůbec dá s nejmladšími dětmi programovat. Materiály Hodiny kódu jsou na to myslím dobrou odpovědí.“

K podpoře této kampaně se přidali partneři jako Google, Apple, Microsoft, Facebook, Khan Academy, CSTA (americká obdoba Jednoty školských informatiků) a mnoho dalších. Dosud si Hodinu kódu vyzkoušelo přes 320 milionů žáků z celého světa a kampaň se rychle zařadila mezi ty největší na podporu vzdělávání vůbec.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stovky-ceskych-skol-zaradily-do-vyuky-programovani