STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost Seminaria pořádá 22. března 2017 v Praze celostátní konferenci na téma STOP šikaně ve škole, která je určena zejména pro vedení základních a středních škol, ale i pro metodiky prevence a výchovné poradce těchto škol. Na odborné akci mimo jiné budou diskutovat zástupci pracovní skupiny pro metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování a zástupce České školní inspekce. Cílem konference je získat přehled o povinnostech a možných krocích, které se potvrdily jako účinné v praxi.

Řízení školyS fyzickou agresí vůči pedagogovi se setkalo necelých 5 % škol, se slovní dokonce 36 %. V loňském roce byl aktualizován metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany, ochranou učitele před šikanou se má zabývat i novela školského zákona. Kontroverzní téma šíření šikany nejen mezi žáky, ale i směrem k učitelům, získalo na důležitosti a aktuálnosti. Tento dlouhodobý problém je potřeba řešit. Vedení škol by mělo zavést osvědčená preventivní opatření, aby bylo schopno šikanu zavčas identifikovat a rychle řešit na základě závazných i doporučených postupů.

Zajímavé je, kde hledat kořeny šikany, jak nečekaně velkou roli zde sehrává vedení školy. Stejně jako je důležité, aby učitelé provedli konkrétní kroky při prevenci a řešení šikany, musí se do celého procesu zapojit vedení školy. Šikana může mít právní důsledky pro jednotlivé aktéry i samotnou školu a v případě neřešení závažné trestněprávní důsledky.

Odborná konference seznámí účastníky s legislativními povinnostmi a s postupy podle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT a také s aktivitami České školní inspekce v rámci své kontrolní činnosti. Představí také síť organizací, které nabízí školám metodickou pomoc, podělí se o zkušenosti a řešení, která v terénu fungují a která ne.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz/akce/konference nebo Vám je rádi poskytneme na: info@seminaria.cz, tel.: 257 095 220.