Stížnosti u ombudsmana v době krizových opatření v oblasti školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Krizová opatření minulých měsíců související s pandemií  překvapila nemile nás všechny. Veřejný ochránce práv (ombudsman) se setkává v posledních měsících proto jak s "klasickými" stížnostmi a podněty, typicky proti úřadům, tak s nestandardními dotazy a požadavky, které mají přímou souvislost s propuknutím pandemie a následnou reakcí veřejné moci v podobě řady nestandardních zásahů do práv občanů.

Řada z opatření se týkala a ještě týká i oblasti školství. Představme si proto opakující se dotazy z oblasti vzdělávání, které vyvstaly právě kvůli pandemii coronaviru.

Můžeme tak lépe pochopit, čím se ombudsman může zabývat, a co už naopak v jeho kompetenci není.

V chystaném příspěvku se budeme věnovat zejména následujícím oblastem, která stěžovatelé rozporovali. Stěžovatelé opakovaně kritizovali celkový přístup ministerstva školství, jejich nekoncepční postup, přílišné, neodůvodněné zákazy. Jako zcela zjevně nelogické se jevilo opatření, podle  něhož se otevřely některé ročníky základních, speciální školy ale zůstaly zavřené, což se logicky nepozdávalo rodinám s dětmi, které mají postižení.

Objevily se i stížnosti na postupy ředitelek mateřských škol, pokud například školka byla k určitému datu otevřena, avšak na základě (rodinných) okolností vedení mateřské školy volilo mezi dětmi, které budou vzhledem k omezeným kapacitám vzdělávány, a které mají zůstat doma.

Další stížnosti se týkaly i dalších stupňů vzdělávání: v oblasti středoškolského vzdělávání je hojně rozporováno umožnění výhradně jednoho pokusu absolvování přijímacích zkoušek na střední školy, ohledně postupu pedagogů na základních školác se objevily stížnosti na nadměrné počty zadávaných prací a úkolů během distanční výuky.

Překvapivě naopak nejsou evidovány vyšší počty podnětů rodin ze sociálně nepříznivého prostředí, přitom si lze představit, že právě na děti z uvedených rodin mohla mít opatření přijatá v souvislosti s krizí nejzásadnější dopad.

Výše zmíněným, ale i dalším tématům, se proto bude věnovat v podzimním příspěvku právnička Kanceláře veřejného ochránce práv.

Zdroj : Kancelář VOP