Stezka korunami stromů Krkonoše každoročně přispívá k ochraně okolních lesů proti kůrovci

Vydáno: 3 minuty čtení

„Stezka nejen prezentuje nádherné lesní prostředí Krkonoš, ale snaží se každoročně přispívat i k boji proti kůrovci. Vyhledáváme napadené stromy, ty asanujeme a sázíme místo nich nové. Dokonce jsme vysadili již větší stromy abychom zkrátili čas obnovy místního lesa. Veškeré postupy konzultujeme s Krkonošským národním parkem,“ vysvětluje Marie Jarkovská, jednatelka Stezky korunami stromů Krkonoše.

Výjimečný les si zasluhuje výjimečná opatření

Celá Česká republika se snaží řešit problém přemnožení kůrovce a ochránit stávající lesy před jejich zkázou. Stejně tomu je i v případě Stezky Krkonoše a okolních lesů. Něco je ale přeci jenom jinak. Jelikož se nachází v těsné blízkosti národního parku nejsou v boji proti kůrovci používány žádné chemikálie. Napadené smrkové stromy jsou asanovány odkorněním, nebo přímo odvozem. Smyslem tohoto opatření je přerušit vývoj kůrovce a ochránit ostatní stromy od jejich napadení. „Spolupracujeme se Stezkou a doporučujeme způsoby šetrné asanace stromů a jsme velmi rádi, že v oblasti pod Stezkou dochází za jejich finanční podpory i k výsadbě nových původních druhů krkonošských dřevin,“ vysvětluje Ing. Pavel Kout, vedoucí územního pracoviště Správy Krkonošského národního parku.

Výsadbou jsou doplňovány zejména ty druhy, které patří k jedincům přirozeně začínající tzv. přirozenou obnovu. Jedná se zejména o jeřáb, ale i jedli, javor a buk. „Výběr jednotlivých druhů je závislý na doporučení Krkonošského národního parku. Vzájemně se snažíme realizovat ty kroky, které by provedla i sama příroda i když v dlouhém časovém horizontu“ říká Marie Jarkovská.

„Nechceme jen přírodu pozorovat, ale chceme v této době i pomoci. Stojí nás to obrovské úsilí, ale jsme moc rádi pokud můžeme alespoň tímto způsobem vrátit zdejším lesům to co nám dávají.“ vysvětluje Marie Jarkovská.

Lesní prostředí mimo území národních parků bude vždy závislé na pomoci lidí

V době výrazných projevů globálních klimatických změn dochází k velkým změnám v lesích celé střední Evropy. S problémy se potýkají zejména smrkové lesy. Úbytek vláhy a postupné zvyšování teplot vyvolává jejich odumírání. Výrazný podíl na těchto vlivech má i člověk.

„V roce 2018 a 2019 jsme investovali do ochrany místního lesa a jeho obnovy výsadbou 678 356 Kč. Cítíme toto jako svůj závazek a budeme v tom i nadále pokračovat“ popisuje Marie Jarkovská, jednatelka Stezky korunami stromů Krkonoše.

 

Zdroj: Tisková zpráva 05122019 Ochrana lesů v boji s kůrovcem