Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2014

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT splnilo v roce 2014 všechny úkoly vyplývající ze zákona o státním rozpočtu a dalších zákonných předpisů, usnesení vlády ČR, pokynů a opatření Ministerstva financí. Dodrželo všechny závazné rozpočtové ukazatele.

MŠMT zabezpečilo ekonomické náležitosti školského zákona, výdaje na veřejné vysoké školy a výdaje v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V rámci politiky hospodářské a regionální soudržnosti Evropské unie, která je financována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovacím období 2007 až 2013, pokračovalo v průběhu roku 2014 zejména financování projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. MŠMT zároveň intenzivně pracovalo na přípravě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014–2020.

333_MSMT_Zaverecny_ucet_2014.pdf (2,3MB PDF)

333_MSMT_Prilohy_k_ZU_2014.pdf (3,4MB PDF)