Státní tajemník Fryč předal ocenění Ekoškola

Vydáno: 2 minuty čtení

Státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč dnes předal společně se zástupci dalších resortů mezinárodní titul Ekoškola. Získalo jej šedesát školních Ekotýmu z celé České republiky. Hlavním cílem programu Ekoškola je, aby žáci, učitelé, provozní zaměstnanci i další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Národním  koordinátorem programu Ekoškola v ČR je vzdělávací centrum TEREZA, MŠMT programu udělilo záštitu.  

Titul Ekoškola získalo v prostorách Senátu 23 mateřských a 37 základních a středních škol. Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, který pomáhá žákům a učitelům vytvořit ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Žáci se učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci odpadů, úspory energie či vody a zlepšují prostředí své školy i jejího okolí.

„Jsem rád, že jsem mohl jako zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které program zaštiťuje, předat titul Ekoškola dalším základním, středním, ale také mateřským školám. Učitelky a učitelé na těchto školách dávají prostor pro realizaci těchto aktivit svým žákům, vedou je k nim, podporují je a dávají velký prostor pro samostatné a tvůrčí přemýšlení o tom, jak zlepšit prostředí ve školách a udělat školu pro děti zajímavější a atraktivnější. Moc si toho vážím,“ řekl k oceněním státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč.

Hlavním principem programů je sedm kroků, kdy žáci zakládají celoškolní ekotýmy, analyzují současnou situaci ve škole v devíti tématech, kterými jsou voda, energie, odpady, prostředí, šetrný spotřebitel, doprava, klimatické změny, biodiverzita a jídlo, a navrhují v těchto oblastech zlepšení, což se snaží také naplnit. Příkladem může být sběr dešťové vody, přeměna odpadů na zdroje, návrhy, jak naložit s únikem tepla nebo jak zabránit zbytečnému plýtvání pitné vody. Řadě Ekotýmů se takto podařilo své škole ušetřit navrženými opatřeními i statisíce korun. Součástí projektu je i propojení s místní komunitou, informování veřejnosti nebo spolupráce se zastupitelstvem, kdy studenti zapojují přirozeným způsobem do dalších tvůrčích i rozhodovacích procesů na úrovni obce a podporují vztah dětí k místu, kde žijí. Letos si tak mezinárodní titul Ekoškola převzalo šedesát školních Ekotýmu z celé České republiky.

Více informací zde: https://ekoskola.cz/cz/o-programu-ekoskola

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/statni-tajemnik-fryc-predal-oceneni-ekoskola