Stanovme, kolik procent zaměstnanců musí být v karanténě, aby mohly školy přejít na výuku z domova

Vydáno: 1 minuta čtení

Protože hrozí personální kolaps ve školách a tím i zajištění výuky v důsledku zvyšujícího se počtu učitelů a žáků nakažených koronavirem, navrhují pedagogové z Učitelské platformy možnost přejít do distanční výuky při daném procentu učitelů či ostatních zaměstnanců školy v karanténě.

V současnosti se přechází do distančního vzdělávání v případě, že je polovina žáků v karanténě. Zákon ani žádné opatření ovšem nepočítá se situací, že větší část zaměstnanců školy onemocní nebo skončí v karanténě, izolaci či se sami musí starat o své malé děti, když bude škola zavřená.

Opakovaně se totiž ukázalo, že v mnoha školách bylo obtížné personálně zajistit výuku a místo výuky byl ve třídách jen dozor nepedagogického personálu, protože žádný učitel již ve škole nezbyl. Podobný problém nastal i se zajištěním provozu školy mimo výuku. “Pomohlo by, kdyby hlavní hygienička určila podíl učitelů a dalších zaměstnanců v karanténě jako kritérium, podle kterého pak mohou krajské hygienické stanice zavřít školu. Výuka by následně probíhala z domova,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Připomíná, že vloni na jaře byl tento podíl 30 %.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze 17. ledna 2022, Učitelská platforma