Stanovisko MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování.

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. vydává MŠMT stanovisko ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. 

Metodika ke stažení

Od 1. ledna 2023 je v účinnosti vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je přizpůsobit procesní podzákonná pravidlapro školy neveřejných zřizovatelů tomu, aby mohly využít zákonný prostor pro transparentní prokázání školou zveřejněných kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání.

Níže přiložené stanovisko se zabývá pouze nejčastějšími kritérii pro přijímání, která se v praxi soukromých a církevních škol vyskytují. Není cílem postihnout všechna představitelná nebo v praxi použitá kritéria. U příkladů kritérií je vždy posuzován případný rozpor s antidiskriminačním a školským zákonem a uvádí se typické příklady prokázání splnění kritéria.