Stanovisko MŠMT k zadávání domácích úkolů

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo stanovisko k tématu domácích úkolů.

Ve vyjádření naleznete mimo jiné:

  • Pro plošné omezování domácí přípravy neexistuje věcný důvod.
  • Škola je oprávněna zadávat žákům domácí úkoly a smí vyžadovat jejich vypracování.
  • Je potřeba zajistit koordinaci jednotlivých vyučujících při ukládání domácích úkolů z hlediska celkové zátěže.
  • Škola je oprávněna domácí úkoly také hodnotit, pokud je tato možnost zakotvena v pravidlech pro hodnocení.
  • Zcela nepřípustné je hodnotit nevypracované domácí úkoly.
  • MŠMT doporučuje zadávat domácí úkoly jako dobrovolné.
  • MŠMT doporučuje, aby pravidla zadávání domácích úkolů byla konkretizována ve školním řádu.
  • Vždy je nezbytné poskytnout žákovi zpětnou vazbu.

Kompletní dokument si můžete přečíst ZDE.