Stanovisko MŠMT k financování MotoGP

Vydáno: 1 minuta čtení

Na pořádání MotoGP 2016 poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce částku ve výši 60 milionů korun, na které se pořadatel závodu Spolek pro Grand Prix ČR Brno s MŠMT na základě předloženého finančního plánu dohodl . Výši finanční podpory je možné stanovit pouze před konáním akce, a to na základě finančního plánu (předpokládaného rozpočtu akce). MŠMT nemůže zpětně Spolku pro Grand Prix ČR Brno uhradit ztrátu vzniklou pořádáním MotoGP v roce 2016, jelikož mu to neumožňuje zákon.  

Jak již bylo uvedeno, výše vyrovnávací platby (finanční podpory) – na pokrytí ztráty pro rok 2016 byla stanovena na 60 milionů korun a vycházela primárně z finančního plánu, který Spolek pro Grand Prix ČR Brno předložil MŠMT na počátku loňského roku.

MŠMT i Spolek pro Grand Prix ČR Brno spolu kontinuálně komunikují. Aktuálně probíhají jednání mezi MŠMT a Spolkem pro GP ČR Brno ohledně předložení finančního plánu Spolku pro Grand Prix ČR Brno na rok 2017. Na základě tohoto finančního plánu bude stanovena částka vyrovnávací platby za pořádání MotoGP na rok 2017. MŠMT si uvědomuje významnost konání MotoGP pro Brno i Českou republiku. Konání MotoGP v roce 2017 není ohroženo.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-k-financovani-motogp