Stanovisko České školní inspekce - Poskytování poradenských služeb dětem - cizincům a žákům - cizincům

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko k vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti-cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci-cizinci“).