Stanovení doporučení k udělení či neudělení schvalovací doložky přechází do kompetence NPI ČR

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT aktualizovalo sdělení k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, do seznamu učebnic.

MŠMT aktualizovalo dosavadní směrnici zejména z důvodů přesunu činností spojených se zajišťováním recenzních posudků, jejich vyhodnocováním, komunikací s nakladatelstvím směřující k vypořádání připomínek a stanovení doporučení k udělení či neudělení schvalovací doložky z MŠMT na NPI. Příjem žádostí a samotné udělení doložky bude nadále ve výlučné kompetenci MŠMT. 

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-k-udelovani-dolozek-2023