SRPácký newsletter přináší četné příklady z praxe

Vydáno: 2 minuty čtení

Stránky jedenáctého newsletteru systémového projektu OP VVV Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který vychází v polovině března, zaplnily příklady dobré praxe i témata teoretičtějšího charakteru. Prostor dostal také pravidelný rozhovor. Poskytl jej lektor projektu a dlouholetý ředitel ZŠ v Mostě Roman Ziegler.

SRPácký newsletter informoval o aktivitách, které s podporou strukturálních fondů pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost. Ukazuje se, že se podpora z evropských peněz mnohdy využívá velmi kreativně. Třeba v projektu MAP Turnovsko II vymysleli iniciativu „Babička a dědeček do školky“. Její podstatou je propojit tři generace (děti, rodiče a seniory) na základě četby tak, že pohádkoví prarodiče pravidelně docházejí do školek a předčítají dětem. Ty pak o pohádkách vyprávějí a nosí domů návrhy na čtení.

Čtenáře informačního čtvrtletníku projektu SRP nepochybně zaujme také text shrnující zkušenosti ředitelky pražské MŠ Dvouletky Jany Bezděkové se strategickým řízením a plánováním. Šéfka vůbec prvního zařízení vybraného do podpory projektu se přes počáteční váhání a nejistotu pustila naplno do práce, aby mohla začít systematicky plnit cíle vytyčené ve školním akčním plánu.

Směs teoretických a praktických úvah vetkl do rozhovoru ředitel 8. ZŠ Most Roman Ziegler. Ten jako lektor projektu získal bohaté zkušenosti se zaváděním strategického řízení ve škole i nápady, jak motivovat kolegy, aby se na změnách podíleli. Zdůraznil, že se vyplácí při strukturálních změnách v řízení a směřování školy využít důvěry spolupracovníků.

S článkem o roli pracovníků projektu SRP při naplňování metodiky rovných příležitostí, dokumentu vydaného v uplynulé době ministerstvem školství, přispěla do newsletteru Věra Dušková, týmová manažerka, která má na starosti aktivitu věnující se koordinaci metodické podpory tvůrcům Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP). Čtenáři dostávají navíc vůbec poprvé možnost v elektronickém dotazníku vyjádřit názor na podobu a obsah newsletteru.

SRPácký newsletter je k dispozici na webových stránkách projektu.

 Řízení školy online

Zdroj: Informace o newsletteru, NIDV