Společné znaky vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory

Vydáno: 2 minuty čtení

Tematická zpráva

Česká školní inspekce se ve svých dvou dřívějších tematických šetřeních z let 2020 2021 zabývala společnými znaky vzdělávání úspěšných základních školách, respektive úspěšnými strategiemi základních škol vzdělávajících znevýhodněné žáky. Hlavní zjištění, která byla v těchto tematických šetřeních učiněna, specificky ukázala na význam některých faktorů úspěšnosti sledovaných škol.
Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výsledkem dalšího tematického šetření navazujícího svým obsahem na dvě předchozí tematická šetření, zaměřuje se však na situaci středních škol, které poskytují střední odborné vzdělání výučním listem, tj. na obory vzdělání s kódem H. Záměrem tohoto tematického šetření bylo identifikovat společné znaky, které umožňují středním odborným školám učebními obory jejich žáky úspěšně vzdělávat, a to navzdory rozdílnosti podmínek (např. oborová struktura, regionální a místní podmínky), ve kterých dané školy působí.
 
Součástí tematické zprávy je také shrnutí hlavních zjištění doporučení pro školy, jejich zřizovatele i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Tematickou zprávu si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo si ji stáhnout ve formátu pdf