Společné vzdělávání: užitečné rady a tipy i pro střední školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak zpracovat plán pedagogické podpory? Kdy využít individuální studijní plán? Kde najdu odborníka? Co obnáší jednotlivá podpůrná opatření a jak při jejich zavádění postupovat? Jak vytvářet bezpečné prostředí k řešení vztahových problémů ve třídě? A v neposlední řadě jak jako pedagog pečovat o své vlastní duševní zdraví a pohodu?

Tyto a další otázky řeší v rámci společného vzdělávání i pedagogové středních škol. I oni každodenně pracují s heterogenními skupinami žáků, kteří přicházejí z různých sociálních prostředí, mají nejrůznější speciální vzdělávací potřeby a stále častěji také odlišné kulturní, etnické či jazykové zázemí. Vždyť 93 % středních škol a vyšších odborných škol eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Třetina škol však přiznává, že školní poradenské pracoviště není posíleno o pozici školního psychologa či speciálního pedagoga a prakticky stejný počet škol (více než 420) uvádí jako překážku i nedostatečné vzdělání pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Vyplynulo to z výsledků dotazníkového šetření, které v roce 2018 uskutečnil projekt Podpora krajského akčního plánování (NPI ČR), v němž odpovídalo 1293 SŠ a VOŠ.

Praktická pomoc v interaktivní podobě

přichází díky aplikace Zapojmevsechny.cz a webovému portálu www.inkluzevpraxi.cz, které vznikly v rámci projektu APIV B, jehož nositelem je rovněž Národní pedagogický institut České republiky. Přestože cílí především na základní školy, řada informací a funkcionalit je užitečná i pro středoškolské prostředí.

Podrobnější informace najdete ZDE.

Zdroj: NPI ČR