Společné vzdělávání je přirozená věc: M. Sukaný

Vydáno: 2 minuty čtení

Když vedle sebe žijí lidé s různými potřebami, je to pro všechny plus:„ V prostředí běžných škol jsem se pohyboval od školky až po vysokou. Do školy jsem nastoupil koncem devadesátých let, kdy bylo společné vzdělávání prakticky v plenkách,“ říká Martin Sukaný, mnohostranně vytížený absolvent Masarykovy univerzity v Brně, který vzdor svému zrakovému postižení poskytuje oporu a vedení mnoha lidem ve svém okolí. 

V té době ještě společnému vzdělávání nebyly ve školách úplně přizpůsobené podmínky, chyběly odpovídající vzdělávací materiály a podobně. V mém případě tedy sehrála hlavní roli aktivní snaha mých rodičů zajistit, aby to fungovalo“, říká Martin Sukaný. „Ze svojí zkušenosti tedy můžu říct, že když se věci začnou řešit v předstihu – a k jejich řešení je vůle – jde téměř všechno.“

Větší podporu a zapojení osob se znevýhodněním do běžného vzdělávací proudu, Martin Sukaný obecně vítá.„Pravdou je ale také to, že je tu mnoho dětí, pro které je speciální školství lepší alternativou. Za důležité ovšem považuji, že rodiče mají možnost si rozmyslet, kam svoje dítě umístí,“ dodává.

Martin Sukaný pracuje jako serverový administrátor, soukromě přednáší a je také dobrovolným lektorem sebezkušenostních kurzů ve sdružení Život trochu jinak, které formou zážitkové pedagogiky nabízí účastníkům prostor k jejich všestrannému rozvoji. „Naše nabídka je otevřena i lidem s postižením. Jejich zapojení vnímáme jako vzájemné obohacení všech účastníků prostřednictvím společně stráveného času a zážitků.“ Tento aktivní mladý muž má dlouholeté zkušenosti s prací ve skupinách s klienty se smyslovým a tělesným postižením i s klienty z většinové populace. Jako lektor se zaměřuje především na oblast osobní produktivity, time-managementu, zážitkové pedagogiky a začlenění osob zdravotním postižením. „Inkluzivních snah si rozhodně cením. Když vedle sebe žijí lidé s různými potřebami, je to pro všechny plus“, uzavírá Martin Sukaný.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-m-sukany