Společenství praxe

Vydáno: 2 minuty čtení

On-line setkání jako zdroj inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit (učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru) jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

Přihlášení: https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021
Další informace: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe

Člověk a společnost

  • 18. 3. 2021 | 15:00 - 17:30 | online

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s Mgr. Bohuslavem Horou a Mgr. Petrou Boháčkovou, jejichž společné motto zní: "Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím".

Matematika

  • 20. 4. 2021 | 15:00 - 17:30 | online

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s RNDr. Hanou Liškovou, zástupkyní ředitele Pedagogické školy v Litomyšli, a PhDr. Michaelou Kaslovou, vyučující na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovy v Praze.

Předškolní vzdělávání

  • 31. 3. 2021 | 15:30 - 18:30 | online

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s Mgr. Hanou Splavcovou, která pracuje jako odborný garant předškolního vzdělávání v NPI ČR, je spoluautorkou několika odborných publikací, metodických materiálů a lektorkou dalšího vzdělávání pro učitelky MŠ. Jedním z jejích hlavních témat jsou podmínky a realizace vzdělávání dvouletých dětí.

Člověk a zdraví

  • 10. 3. 2021 | 15:00 - 17:00 | online

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s Klárou Hránkovou, redaktorkou metodického portálu RVP.CZ, Adamem Cvikem, učitelem tělesné výchovy a lektorem volnočasových sportovních aktivit a Vandou Vaníčkovou, lektorkou a učitelkou na volné noze.

Umění a kultura

  • 19. 4. 2021 | 14:00 - 16:30 | online

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s Klárou Hránkovou, redaktorkou Metodického portálu RVP.CZ, Kateřinou Černou, učitelkou výtvarné výchovy v ZŠ Besednice a Kateřinou
Círovou, učitelkou výtvarné výchovy v ZŠ Kunratice, Praha.

Český jazyk a literatura

  • 7. 4. 2021 | 14:00 - 16:00 | ONLINE

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR. Společně s lektorem Petrem Koubkem budeme uvažovat nad tím, jak při výuce českého jazyka a literatury rozvíjet digitální gramotnost žáků a zaměříme se
na dostupnou podporu pro učitele.

Zdroj: https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe