Speciál pro podporu výuky na dálku včetně nabídky webinářů NPI ČR

Vydáno: 2 minuty čtení

Webináře

Pracovníci Národního pedagogického institutu ČR připravili pro pedagogy další aktuální webináře na tato témata:Řízení školy online

  • Jak na online vzdělávání
  • Oborové didaktiky při výuce na dálku
  • Společné vzdělávání
  • Hodnocení žáku

Konkrétní přehled webinářů včetně odkazů pro přihlášení a záznam najdete ve Speciálu pro podporu výuky na dálku č. 10. Hlavní pozornost v něm věnujeme přípravě k přijímacím a maturitním zkouškám s mnoha užitečnými zdroji, nově pak adresné individualizované podpoře, kterou v současné době nabízejí pracovníci NPI ČR vybraným školám v jednotlivých krajích.

Nechybí rubrika ke Společnému vzdělávání a program vysílání ČT2 UčíTelka pro tento týden. Nabízíme prakticky zaměřenou metodickou příručku „Jak na formativní hodnocení“, která učitele provede aspekty hodnocení procesu učení a výsledků vzdělávání, formami hodnocení (sumativní a formativní), jejich kritérii a metodami, ale i významem zpětné vazby a sebehodnocení žáků. Pozornost si zaslouží také metodika „Až se sejdeme ve škole“ určená pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do mateřských školek a žáků a studentů do školních lavic po izolaci spojené s koronavirovou pandemií.

Řízení školy online

Zdroj: NPI ČR