Soutěž Nenič si tělo

Vydáno: 2 minuty čtení

10. ledna 2022 startuje dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLO. Soustředí se na příčiny a prevenci onemocnění svalově-kosterní soustavy dětí, mládeže i pracující populace.

Nejčastějšími příčinami bolestí zad u dětí jsou nevhodné školní aktovky a batohy, způsob jejich nošení a jejich neúměrná tíha, strnulé dlouhodobé sezení při vyučování ve škole nebo doma při distanční výuce, nesprávné rozměry nábytku využívaného k učení a trávení volného času nebo volba nábytku zcela nevhodného, časté a dlouhodobé sezení a problematické nebo nevhodné pozice zaujímané při práci s počítačem apod.

V pořadí již několikátou soutěž zaměřenou na specifické téma zdraví či bezpečnost znovu pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Záštitu nad soutěží již tradičně převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zároveň jejím spoluorganizátorem.

Soutěžní příspěvky se zasílají organizátorovi do 31. března 2022. Více informací o soutěži je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_nenic-si-telo.php.

Ta nejzdařilejší výtvarná díla budou oceněna hodnotnými cenami. Ceny si odnesou také školy a školská zařízení, která se umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, a rovněž pedagogové, kteří přispěli k úspěchu mladých tvůrců a přihlásili je do soutěže.

Vítězné a další vybrané práce zařadí pořadatel soutěže do připravovaného stolního kalendáře pro rok 2023.

Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.