Soutěž DANIEL věnovaná problematice holocaustu zná své vítěze

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve Velkém sále vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze se 27. března 2017 uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL. Jejími organizátory jsou Národní institut pro další vzdělávání, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín a Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém.

Řízení školy onlineNáměstek ministryně školství pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová a vedoucí odboru vzdělávaní a kultury Židovského muzea v Praze (ŽMP) Zuzana Pavlovská zahájili ve Velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP slavnostní vyhlášení a předání cen 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL. Mezi přítomnými byli i zástupci  dalších institucí – Památníku Terezín a Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, které se na přípravě soutěže pravidelně podílejí. Slavnostního aktu se také účastnili příbuzní oceněných a jejich vyučující.

Soutěž věnovaná problematice holocaustu a rasismu, kterou vyhlašuje MŠMT a garanci nad ní má Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Z toho vycházelo i letošní soutěžní téma – Holocaust a jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR. Záměrem soutěže je oslovit žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (I. kategorie) a studenty všech typů SŠ (II. kategorie). Zájemci mohli zasílat své příspěvky do tří soutěžních oborů: literárního (poezie, povídky, fejetony, eseje a další literární formy s uvedenou tematikou), historického (dějepisné studie týkající se tématu) a fotografického.

Za dobu své existence si soutěž získala celou řadu příznivců z řad pedagogů i rodičů a záštitu jí udělil nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk. Letošní slavnostní vyhlášení bohužel proběhlo již bez jeho přítomnosti, avšak všichni hosté si jeho myšlenky připomněli prostřednictvím jednoho z jeho posledních rozhovorů pro Český rozhlas. Součástí slavnostního programu bylo klavírní vystoupení Michaely Augustinové, studentky Konzervatoře Plzeň a několikanásobné vítězky soutěže DANIEL, autorské čtení některých oceněných literárních prací, beseda s pamětnicí přeživší koncentrační tábor Terezín a prohlídka expozic Židovského muzea.

V letošním ročníku soutěže DANIEL se objevila celá řada velmi kvalitních příspěvků. V literární části porota vybírala z 35 prací, v historické části ze 4 prací a v oboru fotografie z 32 zaslaných snímků. Ocenění autoři převzali diplomy, čestná uznání a věcné ceny.

V literární části v I. kategorii zvítězila Zuzana Osobová z Gymnázia Dr. Randy v Jablonci nad Nisou, v II. kategorii Tereza Třetinová z Gymnázia Smetanova v Moravském Krumlově. V historické části v I. kategorii zvítězilo trio Pavlína Lindová, Šárka Oliveriusová a Petra Vorlíčková ze ZŠ Líbeznice, ve fotografické části si v I. kategorii nejlépe vedla Jana Čermáková z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku, v II. kategorii Michaela Baťová z VOŠ a SŠZ v Ústí nad Labem.

Z vybraných oceněných literárních prací byl vydán sborník, který spolu s výsledkovou listinou soutěže je publikován na webových stránkách Talentcentra NIDV www.talentovani.cz v sekci soutěže.

Dík patří všem, kteří se zamýšlejí nad tímto nesnadným, ale nesmírně závažným a stále aktuálním tématem, rozhodnou se něco vytvořit a svůj příspěvek do soutěže pošlou.