Soutěž DANIEL – holocaust očima žáků a studentů

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní institut pro další vzdělávání pořádá ve spolupráci s  Židovským muzeem v Praze, Památníkem Terezín a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku literární, historické a fotografické soutěže DANIEL. 

Řízení školy onlineSoutěž věnovaná problematice holocaustu a rasismu, kterou vyhlašuje MŠMT a garanci nad ní má Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), se každoročně koná u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Z toho vycházelo i letošní soutěžní téma – Holocaust a jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR. Záměrem soutěže je oslovit žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (mladší kategorie) a studenty všech typů SŠ (starší kategorie). Zájemci mohli zasílat své příspěvky do tří soutěžních oborů: literárního (poezie, povídky, fejetony, eseje a další literární formy s uvedenou tematikou), historického (dějepisné studie týkající se tématu) a fotografického.

Za dobu své existence, tedy od roku 2004, si soutěž získala celou řadu příznivců z řad pedagogů i rodičů. Dík patří všem, kteří se zamýšlejí nad tímto nesnadným, ale nesmírně závažným a bohužel stále aktuálním tématem, rozhodnou se něco vytvořit a svůj příspěvek do soutěže pošlou.

V letošním již 14. ročníku soutěže DANIEL, kterému udělil záštitu nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk, se objevila celá řada velmi kvalitních příspěvků. V literární části porota vybírala z 35 prací, v historické části ze 4 prací a v oboru fotografie z 32 zaslaných snímků. Autoři nejlepších příspěvků převezmou ocenění při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční v pondělí 27. března 2017 od 11 hod. ve Velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze (Maiselova 15, Praha 1).

Z vybraných oceněných literárních prací byl vydán sborník, který bude publikován spolu s výsledkovou listinou na webových stránkách Talentcentra NIDV www.talentovani.cz.