Soustava republikových normativů na rok 2024

Vydáno: 1 minuta čtení

Věstník MŠMT 2/2024

Věstník obsahuje:

  • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací soukromému školství;
  • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací církevnímu školství;
  • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2024;
  • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024;
  • Soustava republikových normativů na rok 2024;
  • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2024;
  • Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2024;
  • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období leden–srpen 2024 na financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí.

Ke stažení

Zdroj: https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-02-2024