Současný režim vzdálené výuky nevyhovuje 60 procentům dětí

Vydáno: 6 minut čtení

Pouhá čtvrtina žáků a studentů hodnotí současný režim výuky, která probíhá již přes dva měsíce formou online hodin či úkolů v e-mailech, jako lepší než chodit do školy. Šedesáti procentům více vyhovuje klasická školní docházka, zbylým patnácti procentům přijdou obě možnosti jako rovnocenné. Vyplynulo to z průzkumu, který na reprezentativním vzorku žáků a studentů ze všech krajů ČR a všech typů škol provedla vzdělávací společnost Tutor.

Výběr dalších zajímavých zjištění z průzkumu:

 • Polovina učitelů i během vzdálené výuky známkuje klasickými známkami, další pětina pak převážně slovním hodnocením, které od začátku doporučuje i MŠMT
 • U více jak čtvrtiny žáků za celou dobu ani jednou neproběhla online výuka přes videokonferenci či audiokonferenci
 • 44 procent žáků by se chtělo vrátit do školních lavic ještě před prázdninami
 • Dvě třetiny žáků vnímají, že jim současná situace přinesla i něco pozitivního
 • 15 procent žáků nemá doma pro online výuku dostatečné technické vybavení a čtvrtina žáků pro ni doma nemá dostatečný klid
 • 60 procent žáků současnou situaci vnímá jako problém ovlivňující kvalitu jejich studia a vzdělávání
 • Žáci a studenti velmi často jako negativum online výuky uváděli technické problémy s obrazem či zvukem či ne zcela přehlednými či funkčními aplikacemi

„Každého učitele musí potěšit, že by se tolik dětí raději učilo ve škole než online a že řada dětí uváděla, že jim vedle kontaktu se spolužáky a kamarády nejvíce chybí právě přímý kontakt s jejich učiteli a osobní přítomnost při vysvětlování látky. Na druhou stranu je z průzkumu zjevné, že minimálně polovina učitelů má s online výukou problémy. A to jednak po technické stránce, ale hlavně mnozí nejsou schopni online výuku naplnit smysluplně a žáky či studenty aktivně zapojit,“ komentuje výsledky průzkumu akademická ředitelka společnosti Tutor Jana Pácalová.

„Kladné body zjevně získávají učitelé, kteří pro děti vymyslí nějakou zajímavou aktivitu typu natáčení videí v angličtině, vytvoření divadelního scénáře na zadané téma, online slepé mapy v zeměpise či kreativních testů a doplňovaček v dalších předmětech. Žáci a studenti naopak nelibě nesou, když musí během vzdálené výuky například jen dělat výpisky z učebnice do sešitu, panuje chaos v zadávání úkolů nebo se učitelé mezi sebou nezkoordinují,“ dodává Jana Pácalová.

Vzorně dle výsledků průzkumu zafungovali rodiče a jejich podpora. Pouze necelých pět procent žáků uvedlo, že je rodiče během vzdálené výuky nepodporují a nepomáhají jim, i když by to potřebovali. Děti jsou nyní také běžně nebo alespoň občas v kontaktu se spolužáky, pouze sedm procent respondentů uvedlo, že nikdy.

Průzkum probíhal v první polovině května a zúčastnilo se ho 400 respondentů od páté třídy až do maturity, ze všech typů škol.

Vybrané příklady odpovědí na otevřenou otázku ohledně konkrétních pozitivních příkladů z online výuky:

 • Míváme zajímavá, tvůrčí zadání z občanské výchovy a českého jazyka. Kromě předepsané tematiky probíráme i aktuální věci, problémy. Pracovali jsme například s fake news (hoaxy), nebo třeba s tématem plýtvání jídlem
 • Testy formou her
 • Výuka pomocí křížovek
 • Nemusím vstávat tak brzo a výuka netrvá dlouho, některé úkoly jsou zábavné
 • Nejvíce mě bavila online výuka z fyziky, s paní učitelkou byla sranda a hodně si toho zapamatujeme
 • Určitě se mi líbí způsob učení na anglickou konverzaci... Víceméně točíme videa na dané téma výuky, na způsob štafety (například paní učitelka si vybere žáka/žákyni a zeptá se na nějaké otázky v daném tématu výuky... Žák/žákyně odpoví na kameru a následně se zeptá dalšího spolužáka/spolužačky.)
 • Když jsme neměli co dělat, udělali pro nás program s komiksy (bylo to fajn) vytvářeli jsme si herbář, lisovali a pak nalepovali na papír květiny
 • Nikdo se nikomu nesměje. Mám vše po ruce, učitelé se věnují každému; připadá mi, že mají na nás víc času. Nemusím brzo vstávat a když je hnusně nikam chodit. Je to moc fajn. Nemáme konečně 10 stran na učeni na písemky do přírodky, zemáku a podobné předměty, bylo to na hlavu.
 • Mně stačí, když má učitel dobře připravenou online hodinu (různé prezentace, obrázky, ukázky...), potom ta hodina nemusí být ani nějak dlouhá a dá se z toho něco zapamatovat.
 • Paní učitelka češtiny udělala malé skupinky po pěti lidech a probírá s námi vypracované úkoly. Vysvětluje, kde jsme udělali chybu a jak to má být správně. Je to fajn.
 • V angličtině jsme měli takové doplňování na čas, soutěžili jsme se spolužáky, kdo to bude mít nejrychleji hotové.

Vybrané příklady odpovědí na otevřenou otázku ohledně konkrétních negativních příkladů z online výuky:

 • Hodně učitelů si myslí, že jejich předmět je náš jediný předmět a dávají nám neúměrný počet úkolů.
 • Výpisky do sešitů, např. dějepis a fyzika, přijdou mi zbytečné, všechno se dá naučit z učebnice nebo internetu, nevím, proč to máme opisovat zbytečně do sešitu, stačilo by nalepit tam třeba ten text ofocený z učebnice, pokud nám to má sloužit pro příští roky na zopakování.
 • Změnila bych přístup učitelů, protože my nemáme žádné online hodiny, které bychom s nimi potřebovali, a i když jsme je prosili, tak se nic moc nestalo.
 • Online hodiny nebyly zajímavé a nic jsem se nenaučil
 • Velké zmatkování, nepřipravenost, nedostatečná technika
 • Někdy zlobí zvuk, někteří spolužáci si nezapnou kamery
 • Někteří starší učitelé mají problém s tím, že neumí zacházet s moderními technologiemi. To pak online výuka není možná.
 • Časový limit, špatné připojení, domácí neklid, který nejde ztišit (neklid u ostatních spolužaků), překřikování se (ve třídě je to alespoň srozumitelnější). Pak technické problémy.
 • Nemůžeme si s učiteli promluvit o tolika věcech a nemůžeme to probrat tak dopodrobna
 • Přečti 10 stránek a udělej zápis :-(
 • Nedodržování rozvrhu, učitelé posílali úkoly bez koordinace, 3-4 dny nic a pak najednou 5 úkolů. Měli jsme hodiny přes internet jen z dvou předmětů… Zbytek jen posílání úkolů…
 • Máme už stovky mailů a každý učitel ukládá učivo jinam. Je v tom hrozný bordel a škola to odmítá řešit.
 • Štve mě to, že toho dávají hrozně moc. V prezentaci nám poslali 3 stránky plné textu a my jsme to museli přepsat do sešitu.

Zdroj: Tisková zpráva Tutor, s. r. o.

Další aktuality