Sociální pedagog – pilotní zavádění pozice do škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Učitelé stojí před diferencovanými a často velmi komplikovanými třídami a nemají ani kapacitu, ani nástroje na to, aby blíže zkoumali rodinnou situaci žáka, kterému se nedaří, a byli v ní nějak zásadněji nápomocni.

Pedagog potřebuje mít podporu dobře fungujícího plně obsazeného školního poradenského pracoviště, ideálně i se sociálním pedagogem, který se může ujmout práce s takovým dítětem i s celou rodinou a pomoci s tím, aby dítě mělo možnost dosáhnout ve škole svého maximálního úspěchu.

Školní neúspěch dítěte je často jen indicií k problému v jeho rodinném zázemí. Rodina sama často není s to se se svou situací vypořádat. V takovém případě sociální pedagog skrze hledání cesty ke zlepšení kvality života rodiny zlepšuje kvalitu života dítěte a tím podporuje jeho školní úspěšnost i úspěšnost v dalším životě.

Sociální pedagog samozřejmě nezachrání všechny děti, nepomůže všem rodinám, neuleví všem pedagogům. Nicméně každé jedno dítě, jehož situace se díky jeho intervenci zlepší a jemuž se začne ve škole dařit, znamená jeden šťastnější a naplněnější život.

Zavedení sociálních pedagogů do škol a školek může významně přispět k větší prostupnosti vzdělávacího systému, zvýšit šanci dětí ze znevýhodněného prostředí dosáhnout lepšího vzdělání a podpořit přetížené pedagogy.

Podívejte se na příklady z praxe. Nabízíme pohled sociální pedagožky, ředitelky školy s pozicí sociálního pedagoga a zřizovatelky škol, která pozici sociálního pedagoga ve školách podporuje.

Sociální pedagog – pilotní zavádění pozice do škol MČ Praha 7 (1. část)

Sociální pedagog – pilotní zavádění pozice do škol MČ Praha 7 (2. část)

Sociální pedagog – pilotní zavádění pozice do škol MČ Praha 7 (3. část)