Sněmovna pustila kariérní řád to třetího čtení

Vydáno: 4 minuty čtení

Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení kariérní řád. S jeho podobou se mohla pedagogická veřejnost seznámit v rámci kulatých stolů v Brně a v Benešově i na různých výjezdech ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové do regionů v ČR. Cílem kariérního řádu je kromě jiného i zabránit klesajícímu počtu učitelů v regionálním školství.

Řízení školy online"Jsem ráda, že se učitelé po 20 letech dočkali systému, který jim umožní jejich profesní rozvoj, zlepší finanční podmínky, a také přispěje v k lepšímu postavení kantorů ve společnosti. Pomůže nám udržet zejména mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších a zkušenějších pedagogů a nabídne jim cesty profesního rozvoje," komentuje kariérní řád ministryně Valachová.

Kariérní řád pro učitele byl komunikován také se školskými odbory, představiteli pedagogických fakult, či na setkání s poslanci a senátory školských výborů Parlamentu ČR ve Štiříně. Jeho výsledná podoba je srovnatelná s podobnými dokumenty v okolních zemích. „Naše pedagogická fakulta zavedení vítá. Otevírá se tak významný prostor pro poskytnutí sociální i odborné opory našim absolventům, kteří přes posílení praxe v období jejich pregraduální přípravy získávají nejceněnější profesní zkušenosti až po skutečném nástupu do škol," uvedl děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Němec. Právě pedagogické fakulty získají letos na platy svých zaměstnanců miliardu korun navíc, a to v rámci dotačního programu, který má za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání budoucích učitelů.

Podporu kariérnímu řádu vyjádřil i Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a mnozí ředitelé škol.

Základem nového kariérního řádu pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele a jejich gradaci směrem k rostoucí kvalitě práce učitele. Navrhovaný standard má tři oblasti - oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti, oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy. Standard je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce učitele a postihuje i rozsah působení učitele ve škole.

Návrh školského zákona, který kariérní řád zavede, přináší učitelům možnost zapojit se do kariérního systému nejen výkonem specializovaných nebo řídících činností, ale nově i postup kariérním systémem po cestě rozvoje profesních kompetencí. Novela klade důraz i na podporu začínajících učitelů obnovením institutu uvádějícího učitele. Jak postup kariérními stupni, tak výkon specializovaných činností budou odměněny příplatky.

Důležitou otázkou je v tuto chvíli personální zajištění regionálního školství, které se dnes potýká s klesajícím počtem absolventů pedagogických oborů, s nízkou mírou vstupu absolventů učitelských studijních programů do praxe a s problémem mezigenerační obměny učitelů. Podle propočtů je třeba dosáhnout zvýšení podílu absolventů odcházejících do praxe alespoň na 70 %, a to nejpozději do roku 2020. Tato změna je závislá na zlepšení společenského vnímání profese učitele a na její atraktivnosti z pohledu zájemců o studium i absolventů. Klíčovým prvkem k dosažení tohoto cíle je, vedle kariérního řádu, výrazné navýšení platů učitelů. To by zároveň mělo vliv na samotné zvýšení počtu zájemců o studium učitelských oborů. „Právě proto opakuji, že soustavně hovořím o nárůstu 10 % po dobu tří let. Naši učitelé si to zaslouží a chceme, aby naše děti učili ti nejlepší,“zdůrazňuje ministryně Valachová, která hodlá  prosadit zvýšení platů učitelů na 130 % průměrného platu v ČR v následujících třech letech, to znamená v roce 2020 cca 43 tisíc korun.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-pustila-karierni-rad-to-tretiho-cteni