Sněmovna o rok odložila reformu financování regionálního školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanecká sněmovna dnes rozhodla o odložení reformy financování regionálního školství o rok. Reforma tak začne naplno platit od ledna 2020, některé dílčí změny ale budou spuštěny už v příštím roce. Poslanci také zrušili povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti, jejich rodiče o to projeví zájem.

V rámci reformy financování by školy už neměly dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém financování by měl být spravedlivější a zohlednit rozdíly ve velikosti a oborové struktuře škol v krajích. „Ředitelé škol by velmi uvítali, kdyby měli možnost si před plnou změnou systému tu reformu takzvaně osahat a vyzkoušet,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga hlavní důvod, proč podpořil rozložení reformy do dvou let. Už od září 2019 dostanou školy peníze navíc na dělení vyučovacích hodin, od ledna pak bude reforma spuštěna naplno. Rozpočet na příští rok přitom počítá s výdaji na část změn souvisejících s reformou financování, kromě dělení hodin také na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami a překryvy učitelek v mateřských školách.

Ministr Plaga zároveň přivítal, že mateřské školy nebudou muset od roku 2020 povinně přijímat také dvouleté děti, jejichž rodiče o to projeví zájem. „Zákon ukládal zřizovatelům, aby vytvořili kapacity mateřských škol až do výše 100 %. V dnešní době již 45 000 dětí mladších tří let předškolní zařízení navštěvuje, ale je to dáno kapacitou těch zařízení a zralostí dítěte. Mám za to, že plošný pokyn, aby byly vytvořeny bez ohledu na zájem ve všech regionech a ve všech spádových oblastech kapacity do výše 100%, je příliš drahý a skutečně by se minul účinkem,“ dodal ministr.

Zvukový záznam k využití ZDE: 2018 0629 Ministr Plaga ke školskému zákonu.wav

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-o-rok-odlozila-reformu-financovani-regionalniho