Smysluplné využití "digihraček" v informatice

Vydáno: 1 minuta čtení

Workshopy NPI ČR s představením těchto učebních pomůcek a se sdílením příkladů dobré praxe z výuky

S novou informatikou se do škol dostalo mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů.

DIGI roadshow se zaměří na smysluplné využití těchto učebních pomůcek zábavnou formou v informatice s důrazem na rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby škola byla stále hrou. Součástí workshopů bude i sdílení zkušenosti s využíváním těchto pomůcek (co se daří, co se nedaří), včetně péče o ně

  • Kdy: 16. dubna 2024 od 14 do 18 hodin
    Kde: Na krajských pracovištích NPI ČR
  • Pro koho: pro učitele základních a středních škol
  • přihlášky: Na krajských pracovištích NPI ČR
  • pozvánka NPI ČR

Zdroj: https://revize.edu.cz/digiroadshow