Smíchovské gymnázium Na Zatlance nemusí v pondělí obnovit prezenční výuku

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud

Jako důvod pro pozastavení účinků rozsudku městského soudu shledal Nejvyšší správní soud veřejný zájem na ochraně zdraví studentů i zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků. Soud přiznal, že pro důkladné zhodnocení rizika nákazy původcem nemoci Covid-19 v případě otevření školy nemá dostatek informací, proto dočasné rozhodnutí vydal s využitím tzv. principu předběžné opatrnosti. Více informací

 

 

Zdroj: http://www.nssoud.cz/