Slavnostní spuštění digitální platformy IFprofs Česká republika

Vydáno: 2 minuty čtení

Za účasti velvyslance Francie v České republice J. E. p. Charlese Malinase, náměstka ministryně školství Stanislava Štecha, ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání Heleny Plitzové, sdělovacích prostředků, partnerů a škol byla v pátek 7. října na Francouzském institutu v Praze slavnostně spuštěna digitální platforma pro vyučující a studenty francouzštiny IFprofs. 

Akce se uskutečnila v souvislosti s konáním 5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, jejímž letošním tématem bylo Využívání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Platforma IFprofs Česká republika je českou variantou celosvětové profesně zaměřené sociální sítě IFprofs, kterou zřizuje francouzské ministerstvo zahraničních věcí a která získala záštitu MŠMT. Cílem tohoto nového sociálního profesního prostoru je vytvářet jazyková a vzdělávací partnerství či sítě  a podporovat metodicky a informačně studující i učitele  francouzštiny. Na tvorbě této platformy se podíleli jak pracovníci Francouzského institutu, tak především učitelé francouzštiny z celé ČR. Kromě MŠMT a NIDV jsou v této  oblasti partnery Francouzského institutu také Sdružení učitelů francouzštiny,  řada škol, IBM Brno, Radio Praha a Česká televize.

NIDV spolupracuje s Francouzským institutem již řadu let, a to především při realizaci vzdělávacích programů pro učitele francouzštiny a jejich metodické podpoře. Zásadním způsobem se tato spolupráce upevnila a rozvinula při realizaci projektu NIDV "Cizí jazyky pro život" (2014–2015), kdy Francouzský institut intenzivně pomáhal s náborem a výběrem cca 30 rodilých mluvčích pro základní školy v celé ČR,  při jejich uvádění do české kulturní a společenské reality i dalším vzdělávání a metodickém vedení.

 NIDV