Školy se chystají na zavádění nové informatiky.

Vydáno: 4 minuty čtení

Dostanou startovací balíček

Národní pedagogický institut spouští projekt podpory školám, které chtějí začít vyučovat novou informatiku a zavádět do výuky digitální kompetence již v první vlně, tedy od 1. září 2021.
Startovací balíček podpory, který NPI nabízí školám, zahrnuje webináře, workshopy a konzultace. První webináře se uskuteční už v březnu.
Školy se mohou hlásit prostřednictvím vstupního dotazníku, který je zveřejněn na webových stránkách revize.edu.cz. Zde jsou také doplňovány aktuální informace, vypsané kurzy, užitečné postupy, tipy i odkazy. Veškeré kurzy i podklady jsou školám nabízeny bezplatně k volnému využití.

„Jedná se o jakýsi vstupní odrazový můstek. Skládá se z webináře pro ředitele školy, webináře pro učitele informatiky v oblasti algoritmizace a programování, dat, informací, modelování, informačních systémů a digitálních technologií. Poslední částí je workshop pro školní koordinátory vzdělávacích programů a ICT metodiky a je zaměřen na rozvoj digitální kompetence a tvorbu školního vzdělávacího programu. Přihlášené školy budeme o termínech a způsobu zapojení včas informovat,“ říká metodik ICT Tomáš Řebíček, který má právě podporu školám na starost.

Podpora NPI cílí na všechny ředitele a učitele nejen informatiky, ale i ostatních oborů a všem nabízí možnost individuálních i skupinových konzultací. „S dotazy se mohou obracet na Krajská centra NPI, kde získají všechny potřebné informace. Zároveň chceme z přihlášených škol budovat regionální centra, která by sdílením své praxe pomáhala ostatním v regionu,“ dodává Řebíček.

První školy mohou začít novou informatiku vyučovat od 1. září 2021, tato první vlna má pak pomoci se zaváděním nové informatiky do školních vzdělávacích programů i na ostatních školách. Kdo do procesu nové výuky informatiky chce naskočit později, může. Nejpozději musí školy zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit.

To, že je revize informatiky již dlouho potřeba, dokazuje současná úroveň znalostí žáků. „Děti bohužel neznají technologie do hloubky. Nejsou si vědomy důsledků, které z jejich používání vyplývají,“ říká jeden z propagátorů nové informatiky, učitel na lyceu Březová Václav Maněna. Jeho snem je, aby se z jeho svěřenců stali poučení uživatelé, kteří budou umět technologie smysluplně využívat a kriticky nad nimi přemýšlet.

Celý rozhovor s učitelem Václavem Maněnou z lycea Březová

Inspirativních příběhů, jak k tomu děti vést, je mnoho. Na základní škole v Děčíně přezdívané „Máchovka“ se vyučuje specializovaná informatika již osmnáct let. Žáci se od prvního stupně učí vyhledávat informace, pracovat s daty, grafy i roboty. Vytvářejí dotazníky i webové stránky a v posledním ročníku se věnují rozsáhlému projektu obdobnému bakalářské práci.

„Předloni například žáci modelovali vylepšení parku u školy v programu SketchUp, zabývali se 3D grafikou, 3D tiskem nebo chytrou dopravou. V minulém roce pak představovali svět počítačových her a tvořili i vlastní počítačovou hru. Další tým zase komiksovou knihu a vývoj komiksu. Je to čím dál pestřejší,“ říká o projektech Martin Lána.

Celý rozhovor se zástupcem ředitele ZŠ a MŠ Děčín Martinem Lánou

Další podpora ve formě kurzů, webinářů, konferencí a nových podkladů je průběžně zveřejňována na www.revize.edu.cz. Na této stránce, kterou připravil NPI ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, také najdete kompletní informace o nové informatice ve školách, stejně tak jako rozhovory s řediteli škol, s ICT odborníky nebo se zástupci zaměstnavatelů.

Všechny potřebné informace o zavádění nové informatiky do škol najdete na oficiálním webu NPI ČR a MŠMT revize.edu.cz

 

Zdroj: https://www.npi.cz/aktuality/projekt-podpory-zavadeni-nove-informatiky

Další aktuality