Školy rozdaly absolventům spolu s vysvědčením i dodatky k osvědčení

Vydáno: 3 minuty čtení

Více než 60 tisíc absolventů, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání, dostane letos Europass – dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středoškolském vzdělání, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce. Absolventi ho využijí především při hledání práce, brigády nebo studijní stáže v zahraničí. Zdarma dodatky k osvědčení vydává 686 středních škol ve spolupráci s Národním centrem Europass.

Jednou ze škol, která dodatky k osvědčení vydává, je Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky z Prahy, která poskytuje vzdělání ve čtyřech maturitních oborech, jednom učebním oboru a ve čtyřech oborech vyšší odborné školy. Dodatky vydává škola již pátým rokem, a to hned dvojí: dodatky k osvědčení absolventům střední školy a dodatky k diplomu absolventům vyšší odborné školy. Vedení školy tak zvyšuje šance všem svým absolventům pro získání práce nebo při dalším studiu v zahraničí i při vstupu na domácí trh práce.

Dodatky využijete v zahraničí i u nás

Pětina studentů vyšší odborné školy vyrazí během studia do zahraničí, někteří absolventi školy si najdou práci v zahraničí. K tomu využívají dodatek k diplomu. Někteří z absolventů získají místo v zahraniční firmě v České republice, nedávno jeden z absolventů vyšší odborné školy zvítězil ve výběrovém řízení a získal místo ve firmě Siemens.

Čerství absolventi Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky obdrželi svá maturitní vysvědčení spolu s dodatky k osvědčení na slavnostní akci v Chvalské tvrzi na konci května. Ředitelka školy Marcela Davídková Antošová upozorňuje na zvýšenou praktickou přípravu žáků školy: „Naše škola klade důraz na praktickou přípravu a máme také velmi pozitivní ohlasy od firem, kam absolventi naší školy nastoupí. Podle zástupců firem je adaptační doba absolventů školy při nástupu do práce kratší, než je obvyklé.“

Na vysvědčení je nově zkratka EQF

Ukončením střední školy pro absolventy končí jedna etapa a otevírá se etapa další – za dalšími studijními a pracovními příležitostmi. K tomu využijí nejen maturitní vysvědčení, ale právě i dodatek k osvědčení nebo dodatek k diplomu. „Letošní absolventi středních škol jsou první generací, která dostává maturitní vysvědčení s uvedením zkratky EQF a čísla 4,“ uvedla Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass. Údaj o EQF označuje úroveň vzdělání a je srovnatelný ve všech zemích EU.

O dodatek k osvědčení si může zažádat každý i samostatně – online na webu edo.europass.cz.

Více informací najdete na www.europass.czwww.eqf.cz a na https://www.facebook.com/europass.cr

 

Zdroj: Tisková zpráva NUV, http://www.europass.cz/vysvedceni-a-dodatky/