Školy budou ověřovat učební materiály pro digitální gramotnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Od začátku února začne šest desítek škol pokusně ověřovat učební materiály na podporu rozvoje digitální gramotnosti. Do pilotáže, která potrvá do konce června 2020, se zapojily mateřské, základní i střední školy.

Cílem je ověřit, zda koncepce rozvoje digitální gramotnosti skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků. Je také nutno ověřit, zda digitální vzdělávací zdroje připravené na podporu rozvoje digitálních kompetencí žáků skutečně přispívají k podpoře digitální gramotnosti, jsou pro žáky srozumitelné a odpovídají jejich studijním dispozicím. Díky pokusnému ověřování se také zjistí, jestli jsou metodické materiály připravené na podporu práce vyučujících funkční a uživatelsky přístupné.

Na základě vyhodnocení pilotáže se mohou materiály doplnit nebo upravit. Národní ústav pro vzdělávání pak některé z návrhů zapracuje do koncepce rozvoje digitální gramotnosti. Ta díky tomu bude adekvátně nastavená podmínkám práce škol.

Pokusné ověřování řídí MŠMT a realizací pověřilo pedagogické fakulty zapojené do projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.Do pilotáže jsou zapojeny školy napříč celou republikou s různou velikostí i umístěním (jejich seznam je k dispozici zde). Pokusné ověřování je financováno z projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti a kmenové činnosti.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skoly-budou-overovat-ucebni-materialy-pro-digitalni