Školský ombudsman řešil dva tisíce stížností

Vydáno: 2 minuty čtení

Školský ombudsman řešil v uplynulém školním roce dva tisíce stížností. Jednalo se zejména o spory mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli a mezi žáky navzájem. Hlavním tématem ombudsmana Ladislava Hrzala bylo řešení šikany na školách, výsledky své činnosti shrnul ve výroční zprávě.

Ombudsman se v minulém školním roce zúčastnil mnoha besed ve školách se žáky i pedagogy. Několikrát ve školách vystoupil společně s Kateřinou Vernerovou, dcerou šikanované učitelky ze Střední průmyslové školy Na Třebešíně.

Z anonymních podnětů a podnětů od rodičů žáků jsem zjistil, že jsou stále školy, které šikanu řeší nedostatečně, někteří pedagogové i vedení škol zaměňují šikanu za selhání pedagoga. V průběhu roku jsem se také seznámil s několika případy kyberšikany mezi spolužáky a kamarády. Jednotícím prvkem případů, které jsem měl k dispozici, bylo, že v začátcích šlo jen o nevinný žert, legraci, vtip, který však záhy přerostl do klasické kyberšikany a měl velmi špatný dopad na oběť, říká ombudsman Ladislav Hrzal.

Náplní práce ombudsmana je především řešení stížností. Při šetření stížností si ombudsman vždy vyžádá informace od všech stran sporu, hledají se společná východiska a při opakované návštěvě školy se přesvědčí o tom, jak se podařilo problém vyřešit.

  • Ombudsmanovi bylo doručeno celkem 2 055 dotazů a stížností.
  • Vyřízeno jich k dnešnímu dni je 2 012.
  • Mailem přišlo 1 857 podání.
  • Klasickou poštou přišlo 44 podnětů.
  • Telefonem si žádalo radu nebo si stěžovalo 132 občanů.
  • Osobně přijal 22 stěžovatelů. Navštívil 22 škol, z toho některé opakovaně.
  • Zúčastnil se 23 akcí (besedy, konference, semináře, ukončení a zahájení školního roku apod.)


Ve své výroční zprávě se ombudsman věnuje spolupráci s Českou školní inspekcí, odbornými poradci a i s odbornou veřejností.
V tomto školním roce se školský ombudsman zaměří na zdravé klima ve školách.

Výroční zprávu ombudsmana najdete ZDE

Zdroj