Školský ombudsman přijal již stovky podnětů

Vydáno: 3 minuty čtení

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad pedagogů, rodičů a žáků.  

Školský ombudsmanVětší část z podnětů se týkala jednodušších případů, jako například stanovení úvazků učitelů, řešení drobných  prohřešků proti školnímu řádu, vztahy mezi učiteli v pedagogickém sboru nebo mezi rodiči a učiteli. Mnoho podnětů se týkalo hodnocení didaktických testů u maturitních zkoušek. Většinu z nich řešil ombudsman písemnou odpovědí, od svého nástupu musel řešit přímo na místě na základě stížnosti problémy pouze dvou škol.  

"V dalších dvou školách jsem se seznámil se způsobem prevence šikany a jiné dvě jsem navštívil, abych nasál praxi učitelů oceněných Zlatým Ámosem,“ říká k návštěvám školský ombudsman Hrzal. Na těchto školách se uskutečnily besedy s žáky a studenty, rozhovory s vedením školy, se zaměstnanci školy a na závěr setkání s pedagogy v daném městě. Do besed o šikaně se zapojila také rodičovská sdružení i zástupci učitelů a dětských organizací, účast na dalších podobných besedách přislíbila také dcera zesnulé profesorky ze Střední průmyslové školy Na Třebešíně.

Kromě toho ombudsman aktivně jednal s představiteli nevládních organizací, se zástupci České středoškolské unie nebo  s „dětskými poslanci“ Národního parlamentu dětí a mládeže. Řada schůzek se uskutečnila také s krajskými koordinátory prevence a ombudsman vystupoval také na konferencích k Programům prevence rizikového chování nebo Škola pro budoucnostiPodporujeme funkci školského ombudsmana. Během našeho přátelského setkání jsme se shodli, že vidíme jako velmi důležitou přítomnost studentských parlamentů a senátů na středních školách, protože pomáhají kultivovat dialog mezi žáky, učiteli a vedením škol. Na Ministerstvo školství tedy v brzké době zamíří naše Vzorové samosprávy (vzorovka.cz), které ombudsman při svých výjezdech do škol rád předá aktivním studentům,“ říká k činnosti ombudsmana předseda České středoškolské unie Štěpán Kment.

Zřízení funkce školského ombudsmana podpořil také předseda Sdružení učňovských zařízení a ředitel Středního odborného učiliště v Praze Karel Dvořák„Tato funkce má, podle mého názoru, šanci pomoci v řešení případných problémů na školách všech typů, a to jak ohledně šikany, násilí mezi žáky, tak při případných útocích na pedagogické pracovníky. V současné době, kdy jsou stále častěji zveřejňovány případy tohoto typu, je každá snaha MŠMT pomoci v řešení těchto problémů  velice vítána a námi podporována,“ dodává ředitel Dvořák.

Ombudsman se ve své činnosti zaměřuje ne řešení takových podnětů či sporů, které se dotýkají zejména sociálně patologických jevů a explicitně šikany, ale také například vzájemných vztahů všech aktérů výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Získané podněty projedná ombudsman už v lednu 2017 na poradě vedení resortu s ministryní Kateřinou Valachovou a jednotlivé útvary ministerstva budou okamžitě přijímat opatření k nápravě zjištěných problémů. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skolsky-ombudsman-prijal-jiz-stovky-podnetu