Školní psychologové na středních školách: nejčastěji řešíme úzkosti, sebepoškozování a problémy v rodině

Vydáno: 2 minuty čtení

Duševní zdraví studentů na středních školách se podle školních psychologů v čase zhoršuje. Průzkum uskutečnila v lednu 2024 společnost GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské a učitelské průkazy ISIC a ITIC.

Epidemie covid-19 a s ní spojená opatření podle školních psychologů vedly k akceleraci problémů a tento stav stále přetrvává. Vyplynulo to z hloubkového průzkumu mezi školními psychology na středních školách.

Průzkum dále ukázal, že školní psychologové kvůli nedostupnosti obecné psychologické péče hrazené ze zdravotního pojištění často tuto péči musejí suplovat. Zdaleka tak neřeší pouze problémy studentů spojené se školou, ale širokou škálu mimoškolních obtíží popsaných výše. Na psychologa se totiž jinak v Česku velmi často čeká 3 až 5 měsíců, někde i déle.

Školní psychologové v průzkumu zmiňovali, že řada mladých lidí ztrácí smysl života, bojí se budoucnosti, utápí se v pocitech marnosti a úzkostně-depresivních stavech. Časté je užívání antidepresiv. Dosti negativní roli hraje nefunkční situace v řadě rodin, což psychické problémy studentů dále akceleruje.

Studenti si často nevěří, trpí pocity selhání, jsou křehcí, utíkají do online světa. V důsledku pak hůře navazují kontakty a kamarádství, obtížněji komunikují a řeší konflikty. Starší generace navíc někdy psychické problémy studentů bagatelizuje a stigmatizuje psychoterapii.

Více informací

Přiložená tisková zpráva s výsledky průzkumu

Zdroj: GTS Alive