Školní poradenské služby - akreditovaný zájmový vzdělávací program

Vydáno: 2 minuty čtení

Katedra psychologie PedF UK zve do akreditovaného zájmového vzdělávacího programu Školní poradenské služby (var. A) Školní psychologie, var. B) Školní speciální pedagogika). Bude zahájen v říjnu 2022.

Program určen pro zájemce – psychology a speciální pedagogy působící již ve školních poradenských pracovištích, případně pro psychology a speciální pedagogy, kteří hodlají na této pozici ve škole v budoucnu působit – podpoří zvyšování jejich odborných kompetencí. Účastníci programu získají poznatky, které nebývají běžnou součástí pregraduálního studia psychologie/speciální pedagogiky z oblasti pedagogicko-psychologických zákonitostí pedagogického procesu v běžném školství, dále z oblasti psychologie učitele, žáka, třídy, rodiny, přičemž nebudou opomíjeny ani specifika a zvláštnosti v těchto oblastech. Kromě toho bude nedílnou součástí zvyšování znalostí a dovedností z oblasti profese psychologa/profese školního speciálního pedagoga. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a stáží ve školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích.

Jedná se o dvouleté studium v rozsahu 250 hodin, z toho 150 hodin probíhá ve společné výuce, 100 hodin dle zaměření v povinně volitelném modulu A) Školní psychologie nebo B) Školní speciální pedagogika. 50 hodin činí reflektované stáže ve školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích.

Přihlášky do vzdělávacího programu na https://pages.pedf.cuni.cz/czv/zajmove-kurzy/nabidka-zajmovych-programu/.

Zdroj: PedF UK