Škola jako místo setkávání 2019

Vydáno: 2 minuty čtení

Vážení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, (školní) speciální pedagogové a další odborníci, jimž současné školství není lhostejné. Dovolujeme si pozvat Vás na 12. ročník odborné konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK v Praze a redakcí časopisů Řízení školy a Školní poradenství v praxi:

Řízení školy online2019

aneb učíme se pro život a pro radost z poznávání

Kdy

5. dubna 2019 od 9:00 do 17:00 hod.

Kde

FF UK v Praze, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

Jak se přihlásit?

Vyplněním jednoduchého dotazníku na: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJFy1d07GQCwxDqj8w70m6w9BURVRTWlY5T0g3NVgzSDZGNlVYVlNYQkZWMi4u

Přihlásit se

Cíl akce

Tak jako v minulých letech nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

  • výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;
  • příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři.

Konference je akreditována MŠMT ČR v rámci DVPP.

Veškeré informace o konferenci budou přihlášeným účastníkům průběžně sdělovány a současně uváděny na webových stránkách http://kpskonference.ff.cuni.cz/skola-jako-misto-setkavani/.

Za organizační výbor se na setkání těší

  • doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (odborný garant konference)
  • PhDr. Václav Mertin (odborný garant konference)
  • PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. (organizátorka konference)
  • Mgr. Naděžda Eretová (organizátorka konference)

Partner setkání

Řízení školy online

Řízení školy online

Zdroj: Pozvánka kpskonference.ff.cuni.cz