Škola hrou

Vydáno: 3 minuty čtení

Výtvarná soutěž

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.

Kdy?

16. 9. - 31. 10. 2019

Co je úkolem?

Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Škola hrou“. 

Kdo se může zúčastnit?

  • Kategorie A) žáci druhého stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií
  • Kategorie B) žáci základních uměleckých škol nebo děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání

             Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem.

Ceny:

Kategorie A)

1. místo: Tablet Lenovo, muzejní kufřík s replikami pravěkých nástrojů pro školu z HistoryParku v Ledčicích, rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

2. místo: Workshop pro celou třídu v Národním filmovém muzeu NaFilm v Praze, rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích

3. místo: Rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

Kategorie B)

1. místo: Tablet Lenovo, rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích

2. místo: Rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích, 2 vstupenky do Národního filmového muzea NaFilm v Praze

3. místo: Rodinné vstupné do VIDA! science centra v Brně

Všichni výherci získají také batoh plný hodnotných propagačních předmětů OP VVV.

Kam zaslat soutěžní příspěvek?

Poštou na adresu: Vilma Tůmová, Odbor technické pomoci OP VVV, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Díla jednotlivých žáků z jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v jedné zásilce. Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy/instituce, kontaktní osobu, včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk zúčastněných osob a název jejich soutěžního díla. Na zadní straně soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.

Kontaktní e-mail soutěže: soutezopvvv@msmt.cz

Kompletní pravidla soutěže

Přihláška do soutěže

 Řízení školy online

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skola-hrou.htm?a=1