Škola a rodiče? Kde je vůle, tam je cesta...

Vydáno: 4 minuty čtení

Je tomu bezmála 10 let, co jsme jako rodiče vedli své dítě poprvé do školy. Přiznám se, ten pocit byl velmi smíšený. Radost střídaly obavy, mnoho emocí, mnoho informací, tlak na to, že začíná úplně jiná etapa života nejen pro dítě, ale i pro nás rodiče. Na první dojem z paní učitelky si pamatuji dodnes. Hurááá, je sympatická, milá, umí se usmát, bylo to pro mě jako mámu důležité a je dodnes. Často říkám ráno svým dětem, hlavně si to ve škole užijte.

Řízení školyProstředí školy jsem od začátku vnímala nejen jako prostor, kde se dítě učí mnoha znalostem a dovednostem, ale také jako prostor na rozvoj pro život velmi důležité kompetence - a to je přístup. S ním pro mě souvisí několik slov, jako komunikace, respekt, proaktivita, spolupráce.
Další důležitý moment nastal ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že člověk má možnost být součástí tohoto dění a může i z pozice rodiče být proaktivní a opravdu převzít vědomě určitý díl zodpovědnosti. Na větu z prvních třídních schůzek si pamatuji také dodnes: Máte jako rodiče možnost se přihlásit do voleb do školské rady. Ano, je fajn mít v tu chvíli u sebe někoho blízkého, kdo vám řekne, jdi do toho, zájem a chuť máš, tak se pokus. Dnes s odstupem děkuji své kamarádce Petře, naší současné paní starostce, která mě v této myšlence podpořila, a já se po volbách stala součástí školské rady. Vážila jsem si a vážím si dodnes této možnosti, dala mi mnohé... Naše školské rady jsou malá společenská setkání. Nepamatuji si, že by se nám kdy stalo, že by naše rada nebyla usnášeníschopná. Naopak, často se nám stává, že součástí jsou hosté, kdy se k určitým tématům snažíme přizvat např. odborníky na danou problematiku z řad rodičů apod.
Osobní zkušenost mám např. s návrhem projektu tzv. tripartitních třídních schůzek. Přišla jsem s návrhem, který jsme projednali na půdě školské rady, a tento projekt získal aktivní podporu. Velmi si vážím přístupu naší paní ředitelky i celého učitelského sboru. Po prvním návrhu realizovat tento projekt jako pilotní v několika třídách vznikl od začátku napříč školou. V té době jsem sama aktivně pracovala jako externí školitel a lektor a snažila jsem se přispět z pohledu své profese s podporou, jak tyto schůzky vést. Naším společným cílem bylo propojit školu a rodinu v rovině dítě - učitel - rodič a dalším cílem byl rozvoj dítěte právě v dovednosti komunikace a sebereflexe. Další cenný rozměr, který tripartity ukázaly, bych popsala konkrétně. Po absolvování prvních schůzek mi volal osobně jeden z našich učitelů a řekl mi, že přiznává, že se mu do projektu vzhledem k jeho časové náročnosti moc nechtělo, ale tolik pozitivní zpětné vazby a podpory, kterou získal od rodičů, prý nikdy nedostal. Tento projekt, který už realizujeme několik let, vnímám osobně jako jeden z nejúspěšnějších a je to výsledek právě úzké spolupráce školské rady a školy.
Celkově si uvědomuji, že se v naší škole a v našem městě daří něco výjimečného - a to je vzájemný respekt a podpora. Je to prostředí, které vás motivuje aktivně přispět svou osobní kompetencí právě k rozvoji školy. Moje osobní zkušenost je, že přinášet do školy tyto možnosti spolupráce a podpory škole z řad rodičů je nejlepší možný způsob. Co je víc než osobní zájem na rozvoji prostředí, které současně rozvíjí i naše děti? Z tohoto důvodu jsem nadšená ze všech odborníků z řad rodičů, kteří v podobném modu jako já takto spolupracují. Příklad za všechny, jeden z odborných předmětů, robotiku, vede na naší škole člověk, který byl zakladatelem velkého internetového portálu a současně je tatínkem dětí, které navštěvují naši školu. A takových příkladů aktivních rodičů je na naší škole více. Ptáte se, jak se to daří? Nedám vám návod, snad jen inspiraci. Je to jednoduché, musíte chtít být proaktivní a zároveň si to chtít i užít, tak jako děti ve škole. A v neposlední řadě to chce mít ve vedení města a školy lídry, u nás tedy lídryně, kteří tento přístup umožní a podporují. Za to jim patří velké díky.

 

Zdroj: Pro Letní speciál časopisu Řízení školy Jitka Hánová