Skautský institut hledá pražské základní školy pro spolupráci na nových programech

Vydáno: 2 minuty čtení

Udržitelné město, důstojné stáří a dostupnost bydlení jsou tři nová témata projektu Inspirujeme školy. Ke všem třem metodický tým Skautského institutu chystá programy využívající to nejlepší ze skautské výchovné metody. V nadcházejícím školním roce půjde o programy pro třídy základních škol, v další roce dojde i na školy střední. Všechny programy se budou nejdříve zkoušet a pilotovat v praxi - a právě pro to hledáme partnerské školy. Buďte s námi na začátku něčeho velkého!

Projekt Inspirujeme školy probíhá už třetím rokem. Podstatou projektu je využívání toho nejlepšího ze staletím ověřené skautské výchovné metody pro formální vzdělávání. Osvědčené metody, které používá skauting v prostoru neformálního vzdělávání, mohou být inspirací pro učitele a příkladem dobré praxe. V uplynulých letech jsme připravili a otestovali například skautingem inspirovaný školní výlet nebo adaptační kurz. Jestli se chcete podívat, jak to přesně vypadalo, podívejte se na video z výletu nebo ze seznamováku.

Programy rozvíjejí schopnost spolupracovat, učit se, vedou k posílení ekologického a sociálního cítění, k celostnímu osobnímu a sociálnímu rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu. Tyto hodnoty budou v nových programech doplněny o konkrétní “městská” témata: důstojné stáří; chudoba a dostupnost bydlení; a udržitelný rozvoj města.

Každý program probíhá ve třech fázích. V první fázi jde o seznámení s tématem programu, ta trvá mezi 8 a 10 vyučovacími hodinami. Druhá fáze už spočívá v aplikaci poznatků v praxi a v reálné akci v terénu, trvat bude 12-16 hodin. Poslední fází je evaluace, která by měla zabrat 4 hodiny. Veškeré náklady spojené s realizací programu jsou hrazeny z projektu, který je spolufinancován Evropskou unií a magistrátem hlavního města Prahy.

V případě zájmu pište na inspirujeme.skoly@skautskyinstitut.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 3. července 2020, Skautský institut