Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona § 16 (č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Ve zprávě jsou uvedeny dotační a rozvojové programy, jejich specifikace, přehled poskytnutých dotací v letech 2014, 2015 a předpokládané termíny vyhlášení programů na rok 2016. Další oblastí, kterou zpráva obsahuje je aktuálně schválený Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018. Tento plán uvádí řadu opatření, která se budou realizovat v letech 2016 -18. Posledním bodem, kterým se zpráva zabývá je Operační program Věda, výzkum a vzdělávání na období 2014 – 2020 s přehledem plánovaných výzev na inkluzivní vzdělávání a připravované šablony.

Ke stažení:

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání_MSMT.pdf