Šíření Covidu-19 na základních školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Plná prezenční docházka 1. a 2. ročníků odpovídající stávající situaci bez dalších režimových opatření představuje zhruba 20 % nakažených, tj. odpovídá zhruba 80% snížení šíření nákazy oproti zcela otevřené škole. 

Největší přenos infekce na základní škole (47 %) se odehrává mezi dětmi ze stejné třídy: klíčová jsou proto především režimová opatření ve třídě a o přestávce.

Bližší výsledky analýzy  Centra pro modelování biologických a sociálních procesů (BISOP).

 

Zdroj: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-covidu-19-na-zakladnich-skolach/